wie zijn we

ontstaan van IFEG

De Islamitische Faculteit van Europa Gent is opgericht in het academiejaar 2006-2007. De IFE-GENT wil zowel aan moslims als aan niet-moslims de mogelijkheid bieden om zich te verdiepen in de Islamitische Wetenschappen zoals die historisch zijn gegroeid in de Islamitische wereld. Door het wederzijdse begrip tussen verschillende culturen te stimuleren in een open en tolerante sfeer, wil de faculteit bijdragen tot de harmonische ontwikkeling van onze hedendaagse ‘maatschappij van de diversiteit’. Concreet houdt dat onder meer in dat diverse etnische groeperingen en islamitische stromingen in het bestuur, het docentencorps en de studentengemeenschap van de IFE-GENT vertegenwoordigd zijn. De IFE-GENT werd opgericht met de bedoeling de kennis over de Islam te verbreden en te verdiepen via een intensief studieprogramma waarin vooral de traditionele studieonderwerpen van de Islam vertegenwoordigd zijn. De studenten in een dergelijke mate stimuleren dat die hun bijdrage leveren voor de opbouw en positieve ontwikkeling van de sociale maatschappij.

onze activiteiten

De activiteiten van de faculteit worden geïnspireerd door islamitische beginselen en waarden; het onderwijs en onderzoek besteedt bijzondere aandacht aan de leer van de islam, de uitwerking ervan onder diverse historische omstandigheden en de ontwikkeling in onze samenleving; In de tweede plaats is de IFE-GENT een faculteit. Dat betekent dat zij een instelling is voor open en kritische reflectie, onderzoek en dialoog in overeenstemming met academische principes van kwaliteit en houding die zich in de loop van de sociale en intellectuele geschiedenis van de mensheid geleidelijk ontwikkeld hebben en algemene erkenning verworven hebben. De IFE-GENT verheft wetenschappelijke kwaliteit en academische vrijheid tot haar leidende principes Zo bevat het onderwijsprogramma enerzijds islamitische wetenschappen zoals geloofsleer (‘aqīdah), koranexegese (tafsīr) en islamitische jurisprudentie (fiqh), maar strekt zich ook uit tot vakken als wijsbegeerte en geschiedenis. In tegenstelling tot de voorstelling die sommigen zich van een islamitische faculteit maken, staat de IFE-GENT open voor iedereen