ONZE OPLEIDIGEN

MEER INFO OVER ONZE OPLEIDINGEN

Imam

Toelatingsvoorwaarden

Islamwetenschappen

Toelatingsvoorwaarden

College's

cURSUSSEN

BIJ IFEG HEB JE DE MOGELIJKHEID OM VERSCHILLENDE CURSUSSEN TE VOLGEN

Koran recitatie en memorisatie

De Koran is voor de mensheid het meest waardevolle boek om te lezen en te bestuderen. Het is dan voor ons ook een eer om de kennis over dit Boek in ons faculteit te mogen overdragen. De eerste voorwaarde om het Boek van Allah te lezen is de juiste intentie hebben, maar vooraleer men kan beginnen heeft men eerst kennis nodig.  En voor die kennis zit je uiteraard hier op de juiste plaats.

Arabischtalig zijn is niet voldoende. Daardoor zijn er veel moslims die de Koran niet op de juiste manier lezen, waardoor men zonder te beseffen grote fouten maakt. Het kan zelfs zo zijn dat de betekenis volledig verandert. Het is verplicht voor iedere moslim om de Koran met tajwied-regels te lezen (Fard-i °ayn) en het aanleren ervan is Fard Kifaya. Tajwied betekent letterlijk “iets mooier maken”. Maar het betekent eigenlijk dat elk letter zijn recht krijgt. Dit is een noodzakelijke stap om de Koran te kunnen reciteren en memoriseren.  

Tijdens de eerste module wordt er veel belang gehecht aan het uitspreken van Arabische letters (al-macharidj) vooraleer men begint met de woordenschat. Na deze module zal men in staat zijn om de Koran met een Arabische tongval te lezen waar elke letter en woord tot zijn recht komt. Pas indien men deze module onder de knie heeft kan men doorgaan naar de module Koran recitatie en memorisatie voor beginners.

De Arabische taal

De cursus bestaat uit 6 modules verspreid over 3 jaar. De studenten die geen Arabisch kunnen, krijgen een aangepaste cursus om mee te kunnen met de eerste module. Hier krijgen de studenten onder andere het Arabische alfabet onderwezen met de juist uitspraak.  Na de 2 modules is men in staat om vlot te lezen en te schrijven in het Arabisch en korte teksten te begrijpen en te vertalen.

Idjaza

Studenten die verder willen studeren na het volgen van onze modules, kunnen voor deze modules een vrijstelling behalen. 

Docenten

De lessen ‘Arabisch taal’ worden verzorgd door onder andere dhr. M. Chelha (hoofdmoefti in de centrale moskee en Imam). Hij heeft een onderscheiding behaald op vlak van fiqh en aqida. Daarnaast hebben we Dhr. Ekinci, die zich heeft gespecialiseerd in de Arabische taal en de Koranwetenschappen. 

Voor meer info kunt u een mail sturen naar dit e-mailadres